همایش های دانلودی آلا
آموزشیجزواتزیستزیست

جزوه 360 درجه زیست شناسی

جزوه 360 درجه زیست شناسی

دوره ی سریع برخی نکات کنکوری زیست شناسی همراه با اساتید برتر زیست شناسی ایران

بهترین جزوه جمع بندی زیست شناسی کنکور

اساتید تیم طراحی نکات

احمد باقری اقدم / عادل گودرزی / بهروز خدری / اله فقیه نصیری / مریم کریمی / اشکان زرندی / صفا رشیدی
علی حسن پور / لیلا قاضیان / علی عباس پور / سارا محمد یاری / محمود امیری / یاسمن اسماعیلی / فاطمه کلانتری
مالک اشتر اسفندیاری / حسین ذبحی / محمد همدانی / محمد علی امینی راد / معصومه قلی پور / مرحمت منصوری
صفا سنگانی / نجمه حداد / محمد حسن شمعی / فیروزه فیروز بخت / نظام جلیلیان / حسین طه زاده / سلیمان محبی
اشرف السادات عبدالکریمی / پوریا آیتی / حشمت اکبری برهانی / پروانه پاسالار / فروزان همایون فر / نرگس عباسی
علیرضا اعتماد / بیتا باقری / عباس جلدکار / بهنام یونسی / مژگان عباسی / هما صفاری / فاطمه آقاجان پور / احمد عبدی
امیرحسین حقانی فر / اله عبادی / مهدیه محسنی / بهروز ولویون / علی حسنی / مهناز هجران / فرشته قادری
مریم اسناوندی / حسن محمد نشتایی / پریسا بوستانی / مهناز ایران پور/ محمد شاملو / پوریا آیتی/ محمد حسن شمعیحسین جعفری / نسترن نفیسی / منصور کهندل

اساتید تیم ویرایش علمی

مریم جانی ترمی / حسن محمد نشتایی / نجمه حداد/ بهزاد پورغلامی

مدیریت طرح و جمع بندی نهایی

بهزاد پورغلامی

بخش هایی از جزوه 360 درجه زیست شناسی

فصل 1 زیست شناسی دوم

۱ – تنیدن تار توسط عنکبوت رفتاری است که تجربه در آن فاقد نقش است.
۲ -کوتین نوعی موم است که ژن های آنزیم های سازنده آن درسلول های روپوستی اندام های هوایی گیاهان بیان می شود.
۳ – برخی از واکنش دهنده های زیستی درِ هسته سلول های یوکاریوتی تولید می شوند. ( rRNA )
۴ – مونومر های تشکیل دهنده لیپاز لوزالمعده با پیوند پپتیدی و توسط RNA های آنزیمی به هم متصل می گردند.

همین حالا ببینید:  نمونه سوال آمادگی امتحان نهایی بهداشت دوازدهم

فصل 2 زیست شناسی دوم

۱ – وقتی آلدسترون خون کم شود، نسبت سطح به حجم گلبولهای قرمز می تواند کاهش یابد. تئوریک؛ با کاهش سدیم خون گلبولهایقرمز دچار تورژسانس شده حجیم می شوند
۲ – عامل تولید ATP در مرحلة ۲ فتوسنتز، همان عامل تشکیل تصویر در میکروسکوپ الکترونی نگاره است.
۳ -محصول RNA پلی مراز I ، در هستک نیز فعالیت می کند. زیرا rRNA در ساخت ریبوزوم در هستک دخالت دارد.
البته در سیتوپلاسم هم فعالیت دارد به منظور نقش آنزیمی برای ایجاد پیوند پپتیدی خودش در سیتوپلاسم ساخته می شود،
محصولش در هستک هسته تولید ودر سیتوپلاسم فعالیت می کند خودش و محصولش هر دو نقش آنزیمی دارند.
۴ – همه پروتئینهایی که از شبکة غشا درونی ساخته می شوند از ریبوزومهای روی شبکة آندو پلاسمی زبر منشاء می گیرند و هیچ
کدام به میتوکندری، کلروپلاست، هسته یا پراکسی زوم نمی روند. اما ممکن است به دستگاه گلژی ، واکوئل، لیزوزوم ، یا غشاء سلولیرفته یا از آنجا به بیرون ترشح می شوند. مکان ریبوزومهای مولد فیبرینوژن و روبیسکو به ترتیب بر روی غشای شبکة آندو پلاسمیزبر و سیتوپلاسم می باشد.
5 – پروتئین ریبوزومی L10 که برای ساخت ریبوزوم بکار می رود ، ژن آن روی کروموزوم X قرار دارد و در هستک نمی باشد.

فصل 3 زیست شناسی دوم

۱ – در سطوح رده بندی جانداران: از فرمانرو، شاخه، رده، راسته، تیره، سرده تا سطح گونه، تنوع کمتر وشباهت بیشتر می شود.
۲ – غشا موکوزی یا مخاطی، بافت پوششی است که موکوز ترشح می کند مانند: بافت پوششی مژه دار بینی، نای، نایژه، نایژک و بافت پوششی مجاری ادراری و گوارشی
۳ – هموگلوبین، ترومبوپلاستین، پرفورین، پادتن، کلاژن، هپارین، آنیدراز کربنیک توسط سلولهای بافت پیوندی ساخته میشوند.
ترومبوپلاستین در سلولهای پوششی آسیب دیده رگ نیز تولید می شود
۴ – همه ماهیچه ها توانایی تولید و ذخیره گلیکوژن، تولید سیتریک اسید و اگزالواستات، توانایی اکسایش واحیای پیروات را دارند.
5 – سلول گیاهی که در آن لیگنین رسوب کند مانند فیبر و اسکلرئید، اغلب مرده و فاقد پروتوپلاسم زنده است و نقش استحکامیدارند.
6 -در ساقه ی گیاهان علفی دولپه، دسته های آوندی منظم روی یک دایره و استوانه مرکزی نسبت به پوست حجم بیشتری دارد.

همین حالا ببینید:  جزوه فرمول های فیزیک کنکور
156 1561824 previous next × close biology icon png - جزوه 360 درجه زیست شناسی
https://kiakonkur.ir/?p=2473
برچسب ها
همایش دانلودی آلا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن